Prof. Dr. Nurkan YAĞIZ
  Verdiği
Dersler
 
Ana Sayfa
Akademik Özgeçmiş
İdari Tecrübeler
Verdiği Dersler

Danışmanlığı
Yapılan Tezler

Endüstriyel İlişkiler
Yayın Listesi
Dergi Hakemlikleri
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ön Lisans :
 

Teknolojinin Bilimsel İlkeleri
Mühendislik Bilimi
Makina Bilimi
Otomotiv Bilgisi
İmalat Kontrolü
Entegre Proje
İmalat Yöntemler
Yönlendirilmiş Çalışma
Mekatronik Uygulamaları

Lisans:

            Statik
            Makina Elemanları I
            Makina Elemanları II
            Otomatik Kontrol
            Sistem Dinamiği ve Kontrol
            Makina Dinamiği ve Mekanizmalar
            Mekanik Titreşimler
            Modern Kontrol Teorisi
            Dinamik Sistemlerin Modelleme ve Simulasyonu
            Mekanik Sistemlerin Kontrolü
            Taşıt Dinamiği

Yüksek Lisans ve Doktora:

            Robot Kinematiğinin Bilgisayar Yardımıyla Analizi ( Y.Lisans)
            İleri Taşıt Dinamiği ( Y.Lisans )
            İleri Titreşim ( Y.Lisans )
            Taşıt Süspansiyon Sistemlerinin Kontrolü (Doktora)
            İleri Sistem Dinamiği ve Kontrol (Doktora)
            Non-lineer Kontrol Teorisi (Doktora)